e-Invoicing and e-transport in Romania

Noua obligație E-facturare electronică și Regulamentul privind E-transportul electronic în România. Sunteți pregătiți?

Obligativitatea facturării electronice și a transportului electronic în 2022.

Aflați cum vă pot ajuta soluțiile Comarch Data Exchange.

Dacă societatea dumneavoastră are sediul sau are sucursale în România, trebuie să începeți să vă pregătiți sistemele de facturare și de impozitare pentru a vă conforma noilor cerințe. 

În România, activitatea de facturare electronică este în curs de desfășurare de mai mulți ani. Aceasta a fost pregătit[ treptat pentru a fi pus în aplicare, pornind de la un sistem voluntar la unul care va deveni obligatoriu.

În plus, pentru a combate frauda și evaziunea fiscală, Ministerul român al Finanțelor a decis să implementeze sistemul RO e-Transport începând cu 1 iulie 2022.

Există cinci categorii de produse cu risc fiscal ridicat pentru care societățile trebuie să utilizeze facturile electronice și sistemul de transport electronic.

Acestea includ: 

 • Legume, fructe, rădăcini și tuberculi alimentari, alte plante comestibile
 • Băuturi alcoolice
 • Produse minerale (apă minerală naturală, nisip și pietriș) 
 • Îmbrăcăminte și încălțăminte
 • Altele
 • Construcții noi (acestea constau în livrarea de clădiri/părți de clădiri și a terenului pe care sunt construite, precum și a oricărui alt teren) - numai pentru facturarea electronică
 • Fier și oțeluri nealiate (bare și tije, laminate la cald, în rulouri înfășurate neregulat, din fier sau oțeluri nealiate sau alte bare și tije din fier sau oțeluri nealiate, neprelucrate altfel decât forjate, laminate la cald, trase la cald sau extrudate la cald, dar inclusiv cele răsucite după laminare) - numai pentru transport electronic

Cine va fi obligat să utilizeze facturarea electronică?

În România, facturarea electronică va fi obligatorie pentru două grupuri de furnizori. Primul este industria comerțului cu mașini. Al doilea se referă la produsele cu risc fiscal ridicat.

Modificările constau în următoarele:

 • Furnizorii pot transmite facturile din sistemul național pentru facturarea electronică e-Factura RO între 1 aprilie și 30 iunie 2022, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul e-Factura RO

 • Furnizorii sunt obligați, începând cu 1 iulie 2022, să trimită facturile emise în sistemul național de facturare electronică e-Factura RO, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în registrul e-Factura RO.

Agenția Națională de Administrare Fiscală definește cu precizie încadrarea în categoria produselor cu risc fiscal ridicat pentru fiecare produs în parte. Un produs cu un risc fiscal ridicat înseamnă un produs în comerțul căruia există un risc ridicat de evaziune fiscală și de promovare. Lista de produse din această categorie va fi reevaluată periodic.

Structura soluției de facturare electronică

B2G

În cazul în care operatorul economic a optat pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, acesta are obligația de a emite numai facturi electronice și de a utiliza acest sistem pentru transmiterea către toți destinatarii definiți în relația B2G, cu excepția facturilor electronice emise ca urmare a executării contractelor clasificate potrivit legii sau în cazul în care atribuirea și executarea unui contract de achiziție publică necesită impunerea, în conformitate cu prevederile legale, a unor măsuri speciale de securitate pentru protejarea intereselor esențiale de securitate ale statului.

B2B

În cadrul relației comerciale B2B, emitentul facturii electronice poate alege să o trimită destinatarului utilizând sistemul național în conformitate cu RO e-Factura de facturare.

În cazul în care emitentul facturii electronice optează pentru transmiterea acesteia în sistemul național privind facturarea electronică RO e-Factura, acesta este obligat să se înregistreze în Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea sistemului național, denumit în continuare Registrul RO e-Factura. Din momentul înregistrării în Registrul facturilor electronice RO, emitentul dobândește și calitatea de destinatar.

Pentru a utiliza sistemul național privind facturarea electronică RO e-Factura, emitentul și destinatarul trebuie să fie înregistrați în Registrul facturilor electronice RO.

Pentru facturile emise de operatorii economici înregistrați în Registrul facturilor electronice RO către destinatari care nu sunt înregistrați în Registrul facturilor electronice RO, se aplică prevederile art. 319 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare vor fi aplicate

Spuneți-ne care sunt nevoile dvs. de afaceri, iar noi vom găsi produsul perfect

Cine va fi obligat să raporteze transportul electronic

Cine va fi obligat să raporteze transportul electronic?

Obligația de declarare în sistemul e-Transport RO revine următorilor utilizatori:

 • Beneficiarii din România, în cazul activităților intracomunitare și al condițiilor de bunuri cu risc fiscal ridicat

 • Furnizorul din România, în cazul tranzacțiilor interne sau livrărilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat

 • Următoarele informații sunt înscrise în declarația vamală de import

 • Deținătorul depozitului, în cazul mărfurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare în tranzit

Aflați mai multe despre obligația e-tranposrt

Stocarea facturilor electronice

Facturile electronice pot fi stocate în alte state membre ale UE, precum și în orice țară cu care România are încheiat un tratat de asistență fiscală reciprocă, sub rezerva notificării și a accesului online.

Perioada obligatorie de arhivare este de 10 ani. Cu toate acestea, există o excepție pentru facturile legate de bunuri de capital. În această situație, termenul este de 25 de ani.

 • COMPANIA DVS

  • Trebuie să vă adaptați la formatul ANAF XML UBL

  COMARCH EDI

  • Cartografiere format Any-2-any: traducere din orice format în formatul cerut de ANAF
  • În plus, pregătirea PDF-ului cu codul UIT generat pentru RO e-Transport
 • COMPANIA DVS

  • Lipsa unui control deplin asupra tuturor documentelor (facturi și altele)

  COMARCH EDI

  • Căutare urmărire EDI:
   • Acces facil și instantaneu la statusul tuturor documentelor trimise și primite către/de la Platforma ANAF.
   • O perspectivă completă asupra tuturor documentelor incorecte, cu informații detaliate despre tipul de erori și motivul apariției acestora. 
  • Arhiva Comarch:
   • Prezentarea facturilor structurate arhivate într-o formă lizibilă (pentru perioada de păstrare prevăzută de lege)
 • COMPANIA DVS

  • Nu există validări calitative, ci doar compatibilitate cu schema ANAF XML UBL

  COMARCH EDI

  • Validarea datelor:

   Compatibilitatea cu schema ANAF XML UBL și validări calitative bazate pe reguli de afaceri suplimentare

 • COMPANIA DVS

  • Responsabilitatea de a monitoriza orice întrerupere a disponibilității platformei ANAF

  COMARCH EDI

  • Monitorizarea eficientă a disponibilității platformei ANAF
 • COMPANIA DVS

  • Lipsa de suport IT

  COMARCH EDI

  • Servicii de sprijin din partea unui manager de proiect Comarch dedicat în perioada de implementare a proiectului

  • Comarch EDI Service Desk

  • Comarch este acum gata să vă ofere soluții de facturare electronică și de transport electronic, astfel încât să vă puteți continua activitatea cu ușurință și în deplină conformitate cu cerințele legale din România.

  De ce este Comarch cea mai bună alegere?

  • 1. Puteți respecta pe deplin cerințele ANAF

   ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală) este serviciul de venituri al Guvernului României. Comarch este primul furnizor global care îndeplinește cerințele ANAF.

  • 2. Puteți fi pe deplin conform în mai mult de 60 de țări folosind un singur instrument

   Comarch sprijină multe companii în obținerea conformității cu privire la documentele pe care le schimbă, astfel încât acestea să se poată concentra asupra activității lor de bază. Suntem un furnizor certificat în multe țări din întreaga lume, inclusiv Arabia Saudită și Thailanda.

  • 3. Puteți profita de o flexibilitate ridicată și de servicii personalizate

   Comarch este capabil să ofere flexibilitate pe mai multe canale și posibilitatea de a personaliza produsele în conformitate cu nevoile fiecărui client.

  • 4. Veți fi susținut de un jucător global, cu experiență și de încredere pe piața EDI

   Comarch EDI are 20 de ani de experiență, timp în care am conectat 130 000 de entități din peste 60 de țări.

   Cum vă putem ajuta?

   De mulți ani, ajutăm companii din diferite sectoare de activitate care își desfășoară activitatea în țări în care facturarea electronică a devenit obligatorie (cum ar fi Franța, Spania, Germania, Turcia și Italia) și în cele în care o astfel de obligație va fi doar introdusă (de exemplu, Polonia). Ceea ce este deosebit de important aici este faptul că soluția de facturare electronică Comarch este pe deplin conformă cu cele mai recente reglementări legale și cu standardele moderne de transfer de date.

   Aflați mai multe despre Comarch Data Exchange Solutions

   Alăturați-vă companiilor care și-au îmbunătățit deja eficiența datelor cu Comarch e-facturare!

   Comarch are mulți ani de experiență în furnizarea de produse și servicii IT inovatoare care permit gestionarea eficientă a documentelor și automatizarea diferitelor procese din lanțul de aprovizionare.

   Consultați câteva dintre poveștile noastre de succes pentru a afla ce au realizat clienții noștri prin utilizarea Comarch EDI, MDM, facturare electronică (de asemenea, în cloud) și distribuție online.

   Resurse recente

   Revoluția facturării electronice a început

   Vezi cum noile reglementări pot afecta operațiunile companiei tale

   Spuneți-ne care sunt nevoile dvs. de afaceri, iar noi vom găsi produsul perfect