ซอฟต์แวร์การประกันวินาศภัย

Comarch Digital Insurance เป็นโซลูชันแบบ omnichannel สำหรับผู้จัดจำหน่ายประกันภัย ผู้บริหารธุรกิจและผู้บริโภค ซอฟต์แวร์นี้รองรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัย รถยนต์ การเดินทาง การค้าและผลิตภัณฑ์ประกันภัยอื่นๆ ประกันภัยของเราครอบคลุมถึงประกันวินาศภัย ประกันภัยทรัพย์สิน หรือประกันเบ็ดเตล็ด Comarch Digital Insurance จะพัฒนาและทำให้กิจกรรมก่อนการขาย กระบวนการออกใบเสนอราคาและการออกข้อเสนอของคุณ ตลอดจนการดำเนินงานหลังการขายอยู่ในรูปแบบดิจิทัล

general insurance software

สิ่งที่คุณจะได้จากซอฟต์แวร์การประกันวินาศภัยของเรา

 • สร้างกลยุทธ์แบบ Omnichannel ที่แท้จริง
 • ทำให้กระบวนการขายและกระบวนการหลังการขายของคุณดำเนินไปอย่างเป็นอัตโนมันติและเหมาะ
 • ให้บริการซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่านแก่ตัวแทนจำหน่ายของคุณ
 • บริการเครื่องมือบริการตนเองแก่ลูกค้าของคุณ
 • ตอบสนองความต้องการใหม่ๆของตลาดได้แบบทันท่วงที

ประกันวินาศภัยเต็มรูปแบบสำหรับบุคคลทั่วไป

รายการผลิตภัณฑ์ที่ Comarch Digital Insurance ครอบคลุมจะขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ ซึ่งมีดังนี้

ประกันภัยยานพาหนะ/รถยนต์
ประกันภัยอสังหาริมทรัพย์/ที่อยู่อาศัย
ประกันภัยการเดินทาง
ประกันภัยอื่นๆ

ประสบการณ์ด้าน Omnichannel ที่แท้จริง

Comarch Digital Insurance รับรองว่ากระบวนการขายและการบริการจะอยู่ในรูปแบบดิจิทัลด้วยประสบการณ์ด้าน Omnichannel เต็มรูปแบบของลูกค้า แอปพลิเคชันสำหรับผู้จัดจำหน่ายที่มาพร้อมกับเครื่องมือสำหรับตัวแทน นายหน้าหรือคนกลางที่ช่วยให้คำแนะนำ ช่วยขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย ให้การสนับสนุนหลังการขาย จัดการการบวนการทำงานและตรวจสอบประสิทธิภาพ ช่องทางการขายตรงตลอดจน self-service portal ช่วยให้ลูกค้าประกันภัยของคุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคุ้มครองและข้อเสนอของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา ลูกค้าแต่ละรายสามารถซื้อความคุ้มครองและจัดการกรมธรรม์ผ่านเครื่องมือดังกล่าวโดยรับความช่วยเหลือจากบริษัทประกันภัยน้อยที่สุดหรือไม่ต้องรับความช่วยเหลือเลย นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถขอความช่วยเหลือจากตัวแทนและเปลี่ยนช่อทางการรับริการได้ทุกที่ แอปพลิเคชันสามารถรวมรวมการทำงานร่วมกันทั้งหมดระหว่างตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าไว้ในที่เดียว ซึ่งลูกค้าสามารถดูข้อเสนอทั้งหมดที่ตัวแทนจัดเตรียมและดำเนินการตามข้อเสนอได้

omnichannel

ข้อมูลทั้งหมดของลูกค้า ในหน้าเดียว

ด้วยมุมองลูกค้าแบบ 360° บนแอปพลิเคชันของตัวแทนจำหน่ายซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าในที่เดียว

one screen

ลงทะเบียนลูกค้า ขายและจัดการกรมธรรม์ของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย

new client account

สร้างบัญชีลูกค้าใหม่

โดยผู้แทนจำหน่าย

ผู้แทนจำหน่ายสามารถสร้างบัญชีลูกค้าได้อย่างง่ายดาย และสามารถบันทึกข้อมูลลูกค้าทั้งหมดและเรียกดูได้ในที่เดียว ด้วยเบราว์เซอร์ที่ใช้งานง่ายและมุมมองลูกค้าแบบ 360° ทุกบัญชีจะถูกค้นหาและใช้งานได้อย่างสะดวก ข้อมูลที่แสดงจะได้รับการปรับให้เข้ากับ กฏเกณฑ์เฉพาะของภูมิภาคของคุณ สำหรับบริษัทประกันภัย ในทวีปยุโรป แบบสอบถามเต็มรูปแบบ เช่น MiFID, PEP, FATCA หรือ การวิเคราะห์ความต้องการจะถูกรวมไว้ในที่เดียว

ผู้บริโภคสามารถจัดการได้โดยตรง

ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึง self-service tools เพื่อสร้างบัญชีบนแพลตฟอร์มของคุณ สำหรับซอฟต์แวร์ประกันวินาศภัย ลูกค้าสามารถเข้าถึงทุกกรมธรรม์ที่ตนเป็นเจ้าของ ลูกค้าสามารถเข้าถึงการขายและการดำเนินงานหลังการขายบางประเภทสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยของพวกเขา ให้ลูกค้าของคุณเข้าถึงแอพพลิเคชั่นที่ทันสมัย พร้อมดีไซน์สวยงามใช้งานสะดวกบนอุปกรณ์ที่หลากหลายรวมถึงสมาร์ทโฟน

more possibilities

เพิ่มศักยภาพในกระบวนการขาย

ครอบคลุมกระบวนการขายทางออนไลน์ทั้งหมด รวมถึงขั้นตอนของลูกค้ามุ่งหวัง โอกาส ข้อเสนอและการนำเสนอ มุมมองกระบวนการขายแบบ 360° มีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดจากมุมมองด้านกระบวนการขาย สามารถเรียกดูรายละเอียดการขายพร้อมกับงานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการขาย เตรียมพร้อมสำหรับเคสการขายที่ซับซ้อน สำหรับหนึ่งกรมธรรม์ ท่านสามารถสามารถสร้างการนำเสนอ ข้อเสนอ ออกใบเสนอราคา และ แบบสอบถามและแนบไฟล์ได้หลายฉบับ

few steps

ออกใบเสนอราคาประกันวินาศภัยในไม่กี่ขั้นตอน

สามารถขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยทุกประเภททางออนไลน์ ทั้งหมดนี้มีขั้นตอนกระบวนการขายที่สะดวกและเข้าใจง่าย เช่นเดียวกันแต่รายละเอียดอาจแตกต่างกันตามผลิตภัณฑ์ที่ขาย หลังการรวบรวมข้อมูลจากลูกค้า รูปแบบข้อเสนอที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจะปรากฏบนรายการพร้อมข้อมูลหลัก ดังนี้

 • ชื่อรูปแบบข้อเสนอ
 • เบี้ยประกัน (รายเดือน รายปี หรือ เบี้ยนประกันทั้งหมด)
 • รายการความครอบคลุมและจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • บริการเสริม
 • การเปรียบเทียบรูปแบบข้อเสนอ

ให้ลูกค้าดูใบเสนอราคาขอตนบนซอฟต์แวร์ ซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อตัวแทนได้หากต้องการและสามารถดำเนินตามขั้นตอนด้วยความช่วยเหลือจากตัวแทน

amend and terminate

แก้ไขและยกเลิกกรมธรรม์ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ

หมดกังวลเรื่องข้อผิดพลาดหรือการเปลี่ยนแปลงเอกสารกรมธรรม์ จัดการบริการหลังการขาย ของผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยได้ง่ายผ่านทางออนไลน์บน Comarch Digital Insurance โดยตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต

การดำเนินการแก้ไขที่ผู้ ที่ผู้ใช้สามารถแก้ไขกรมธรรม์ที่ใช้งานอยู่ เช่น การแก้ไขผู้ถือกรมธรรม์ ทรัพย์สินหรือข้อมูลของผู้เอาประกัน การเพิ่มความคุ้มครองใหม่ๆ การเปลี่ยนจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือรูปแบบการชำระเงิน ทุกการเปลี่ยนแปลง ซอฟต์แวร์จะคำนวณเบี้ยประกันตามการเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการ

การยกเลิกกรรมธรรม์ก่อนวันหมดอายุ สามารถทำงานได้ผ่านซอฟต์แวร์ Comarch Digital Insurance ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตสามารถกรอกแบบฟอร์มและให้เหตุผลเพื่อดำเนินการยุติยกเลิกกรมธรรม์ จากนั้นข้อมูลเพิ่มเติมจะได้รับการบันทึก เอกสารแนบจะได้รับการอัปโหลด และการชำระเบี้ยประกันคืนจะได้รับการคำนวณ

register claims

ลงทะเบียนเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ทุกที่ทุกเวลา

สามารถสร้างรายงานแจ้งเตือนการสูญเสียของกรมธรรม์ประกันวินาศภัย แบบฟอร์มการเรียกค่าสินไหมทดแทนประกอบด้วยรายการคำถามที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แบบฟอร์มสามารถกรอกโดยตัวแทนจำหน่ายหรือผู้บริโภคโดยตรง เมื่อแบบฟอร์มผูกเข้ากับระบบการจัดการการเรียกค่าสินไหมทดแทน รายละเอียดและสถานะของการเรียกจะแสดงในมุมมองกรมธรรม์แบบ 360°

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยอื่นๆที่สนับสนุนโดย Comarch Digital Insurance

ประกันชีวิต

Comarch Digital Insurance รองรับการขายและการจัดการประกันชีวิตอย่างเต็มรูปแบบ จัดการวงจรกรมธรรม์ของคุณบนโลกดิจิตัล:

 • การวิเคราะห์ความต้องการ
 • ใบเสนอราคา
 • ข้อเสนอ
 • การรับประกันภัย
 • การเปลี่ยนแปลกรมธรรม์ (การปรับค่าตามดัชนีราคา ผู้รับผลประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงพอร์ตโฟลิโอ)
 • การลงทะเบียนเรียกร้องสินค่าไหมทดแทน
 • <liคุณสามารถจัดการลูกค้าและงาน ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการขาย สร้างรายงานและ ข้อเสนอแบบบริการตนเองแก่ลูกค้า

ประกันภัยสำหรับธุรกิจ SME

ชนะใจลูกค้าธุรกิจ SME ด้วยข้อเสนอที่ยืดหยุ่นและการเข้าสู่ตลาดในระยะเวลาอันสั้น Comarch Digital Insurance สามารถใช้ได้กับธุรกิจประกันภัยหลากหลายประเภท ครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการขายประกันภัยสำหรับธุรกิจ SME ดังนี้

 • สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
 • ออกใบเสนอราคาเต็มรูปแบบ
 • คำนวณเบี้ยประกันภัย
 • สร้างข้อเสนอ
 • ให้ข้อเสนอได้รับการยอมรับ
 • ออกกรมธรรม์
ดูประกันวินาศภัยของ Comarch เพิ่มเติม

หากคุณต้องการเปลี่ยนระบบประกันวินาศภัยแบบเก่า โปรดดูที่ Comarch NonLife Insurance. ซึ่งเป็นโซลูชันการบริหารกรมธรรม์แบบหลายโมดูลที่จัดการผลิตภัณฑ์รายบุคคลและผลิตภัณฑ์กลุ่มที่เสนอให้แก่ลูกค้ารายย่อยและลูกค้าองค์กร โครงสร้างระบบแบบโมดูลาร์ช่วยอำนวยความสะดวกในการขยายส่วนประกอบใหม่ๆตลอดจนการเชื่อมต่อเข้ากับซอฟต์แวร์ที่บริษัทประกันภัยมีอยู่ ระบบการประกันภัยหลักนี้ได้รับการยกระกับด้วยเว็บพอร์ทัลที่ใช้งานง่ายสำหรับการดำเนินงานของ front-office

ผู้ใช้ Comarch Digital Insurance

แอปพลิเคชันทั้งหมดสำหรับทีมขาย ลูกค้าและผู้บริหารธุรกิจ ซึ่งอิงกับโปรแกรมทั่วไปเพียงโปรแกรมเดียวที่ให้ตรรกะทางธุรกิจ โปรแกรมดังกล่าวทำให้มั่นใจในด้านว่าขั้นตอนการทำงานและกิจกรรมต่างๆจะดำเนินไปอย่างราบรื่น การจัดการคำจำกัดความของผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูลและกรมธรรม์ของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย ระบบถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกัน และ เริ่มดำเนินกระบวนการขายหรือบริการโดยอาจเริ่มโดยผู้ใช้หนึ่งและดำเนินการจนเสร็จสิ้นโดยผู้ใช้อื่น

ผู้ใช้แต่ละกลุ่มมีชุดโมดูลเฉพาะและฟีเจอร์ต่างๆที่ปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้

Distributors

ผู้จัดจำหน่าย เช่น ตัวแทน นายหน้า คนกลางหรือพนักงานบริษัทประกันภัย สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันที่มาพร้อมกับฟีเจอร์การใช้งานพิเศษ

ตรวจสอบรายละเอียด

Business administrators

ผู้บริหารธุรกิจสามารถออกแบบปัจจัยที่กำหนด กฎเกณฑ์ทางธุรกิจ การคำนวณเบี้ยประกันภัย สิทธิ บทบาทหน้าที่ในโครงสร้างองค์กร และความสามารถในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของคุณในซอฟต์แวร์หากจำเป็น

ตรวจสอบรายละเอียด

End-clients

ผู้บริโภคที่ใช้แอปพลิเคชันเป็นครั้งคราวจะได้รับความพึงพอใจด้วยฟังก์ชันที่ใช้งานง่ายและความสามารถในการซื้อกรมธรรม์ออนไลน์

ตรวจสอบรายละเอียด

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือไม่

แจ้งเราเกี่ยวกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ เราจะค้นหาโซลูชันที่เหมาะสม