CDI สำหรับผู้บริหารธุรกิจ

ความยืดหยุ่นเพื่อการบริหารธุรกิจของคุณ

ผู้บริหารสามารถเข้าสู่แอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเฉพาะ ซึ่งแอปพลิเคชันเป็นส่วนหนึ่งของ ซอฟต์แวร์ Comarch Digital Insurance , ที่สามารถจัดการตัวกำหนดในคำจำกัดความของผลิตภัณฑ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างได้ยืดหยุ่น ตลอดจนเวอร์ชั่นภาษาและศัพท์เฉพาะ สิทธิและบทบาทหรือโครงสร้างขององค์กร ปัจจัยกำหนดที่สามารถแก้ไขได้เหล่านี้จะทำให้การบริหารงานของคุณรวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น

ผู้บริหารสามารถปรับเปลี่ยนตัวกำหนดที่อยู่ในคำอธิบายผลิตภัณฑ์ที่นำไปสู่การออกแบบข้อเสนอได้อย่างยืดหยุ่นและสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างทันท่วงที รวมถึงสามารถจัดการสิทธิและบทาทของพนักงานได้เมื่อจำเป็น

digital insurance for business administrators

ขอวิดีโอสาธิต!

พจนานุกรม

ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการบริหารประกันภัยและสร้างรายการที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในแอปพลิเคชัน ผู้ใช้สามารถขยายและปรับเปลี่ยนรายการต่างๆได้ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชัน

สามารถใช้พจนานุกรมได้อย่างไรบ้าง? ตัวอย่างเช่น

 • รายการมูลค่าต่างๆ (ประเทศ วิธีการชำระเงิน และอื่นๆ)
 • ตัวแปรทั่วไป (ข้อกำหนดของประกันภัย ประเภทเอกสาร และอื่นๆ)
 • คำอธิบายแบบสอบถาม (การวิเคราะห์ความต้องการ การตรวจสอบเอกสารแสดงความเสี่ยง และอื่นๆ)
dictionaries

การแปล

ผู้ใช้สามารถสร้างเวอร์ชันภาษาใหม่ในแอปพลิเคชัน เพิ่มและปรับเปลี่ยนรายการต่างๆ สามารถใช้สิทธิ์ในการบริหารการประกันภัยเพื่อปรับแอปพลิเคชันให้เป็นศัพท์เฉพาะที่ใช้โดยทั่วไปในบริษัทของคุณ .

คุณสามารถแปลรายการต่างๆ ดังนี้

 • ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ
 • ข้อมูลแบบฟอร์มที่เลือก
 • ข้อมูลสถิติ
 • ป้ายกำกับและข้อความบนแอปพลิเคชัน
translations

สิทธิและบทบาท

กำหนดสิทธิ์และบทบาทที่มีความสำคัญในห่วงโซ่คุณค่าของการจัดการการประกันภัย ซึ่งฟังก์ชันนี้อยู่ในแอปพลิเคชันการจัดการธุรกิจและสามารถใช้เป็นฟังก์ชันเฉพาะในแอปพลิเคชันผู้แทนจำหน่าย (เช่น การเข้าถึงส่วนเมนูหรือปุ่มเฉพาะ) บัญชีผู้ใช้ทุกบัญชีในแอปพลิเคชันมีบทบาทเฉพาะหรือหลากหลายบทบาท ซึ่งทุกบทบาทจะได้รับการกำหนดสิทธิเพียงหนึ่งสิทธิ์หรือหลายสิทธิ์

rights and roles

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

กำหนดและจัดการคำอธิบายผลิตภัณฑ์ ทำให้การจัดการการประกันภัยเป็นเรื่องง่ายด้วยการกำหนดผลิตภัณฑ์เป็นสองระดับ

 • คำอธิบายผลิตภัณฑ์ระดับข้อมูล ประกอบด้วย พจนานุกรม ผลิตภัณฑ์และประกันภัยที่มาพร้อมตัวกำหนดและกฎทางธุรกิจเพื่อสร้างมุมมองทางธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑ์
 • ปัจจัยทางเทคนิค ประกอบด้วย รูปแบบหน้าเวปไซต์ และอัลกอริทึมส่วนจัดการหลังบ้าน
product definition

กฎเกณฑ์ทางธุรกิจ

กำหนดกฎเกณฑ์ทางธุรกิจ เช่น ตารางการตัดสินใจที่มาพร้อมกับเงื่อนไขที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยซอฟต์แวร์และการส่งข้อมูลออก การดำเนินงานขั้นต่อไป ซึ่งถูกใช้ในกรณีต่างๆ ดังนี้

 • ด้านคำจำกัดความของผลิตภัณฑ์ – fสำหรับพิกัดอัตราและตารางข้อมูลความเสี่ยง ข้อกำหนดและเงื่อนไขของประกันภัย ค่าสัมประสิทธิ์และข้อมูลความพร้อมของผลิตภัณฑ์ ใช้กฎเกณฑ์เพื่อการคำนวณ (เบี้ยประกันภัย ค่าธรรมเนียม) ใน groovy script หรือ รูปแบบfront-end
 • ด้านการรับประกันภัย – ในแบบสอบถามเพื่อการตัดสินใจแบบอัตโนมัติ
 • ด้านกระบวนการ – การพิสูจน์รายการตรวจสอบหรือตารางการตัดสินใจ ที่ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบหากต้องมีการส่งเอกสารในกรณีที่แตกต่างกัน
business rules

แม่แบบเอกสาร

สร้างแม่แบบเอกสารที่สามารถแก้ไขได้ง่าย

กรณีทั่วไปที่มีการใช้แม่แบบเอกสาร

 • การปรับแต่งเนื้อหาเอกสารที่ต้องการส่ง (การพิมพ์เอกสารและการส่งเอกสารทางอีเมล์)
 • การอัพเดทข้อมูลเอกสารให้เป็นปัจจุบัน(ข้อกำหนดและเงื่อนไขระดับสากล เอกสารข้อมูลสำคัญ และอื่นๆ) – simple storage สำหรับ static documents เช่น เอกสารแนบทางอีเมล ลิงก์เอกสารที่สามาถดูผ่านบราวเซอร์
document templates

มุมมอง

กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับสิ่งที่เลือก เช่น บริษัท ลูกค้า พนักงานหรือหน่วยงานในบริษัท

โดยทั่วไปจะใช้มุมมองเพื่อ:

 • ปรับแต่งองค์ประกอบภายใน
 • เพิ่มเติมข้อมูลที่มีอยู่ที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ (บริษัท ลูกค้า พนักงานหรือหน่วยงานในบริษัท)
 • เพิ่มข้อมูลสำหรับความต้องการแบบชั่วคราว เช่น ข้อมูลทางการตลาด
aspects

ผู้ใช้ Comarch Digital Insurance

แอปพลิเคชันทั้งหมดสำหรับทีมขาย ลูกค้าและผู้บริหารธุรกิจ ซึ่งอิงกับโปรแกรมทั่วไปเพียงโปรแกรมเดียวที่ให้ตรรกะทางธุรกิจ โปรแกรมดังกล่าวทำให้มั่นใจในด้านว่าขั้นตอนการทำงานและกิจกรรมต่างๆจะดำเนินไปอย่างราบรื่น การจัดการคำจำกัดความของผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูลและกรมธรรม์ของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย ระบบถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกัน และ เริ่มดำเนินกระบวนการขายหรือบริการโดยอาจเริ่มโดยผู้ใช้หนึ่งและดำเนินการจนเสร็จสิ้นโดยผู้ใช้อื่น

ผู้ใช้แต่ละกลุ่มมีชุดโมดูลเฉพาะและฟีเจอร์ต่างๆที่ปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้

Distributors

ผู้จัดจำหน่าย เช่น ตัวแทน นายหน้า คนกลางหรือพนักงานบริษัทประกันภัย สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันที่มาพร้อมกับฟีเจอร์การใช้งานพิเศษ

ตรวจสอบรายละเอียด

Business administrators

ผู้บริหารธุรกิจสามารถออกแบบปัจจัยที่กำหนด กฎเกณฑ์ทางธุรกิจ การคำนวณเบี้ยประกันภัย สิทธิ บทบาทหน้าที่ในโครงสร้างองค์กร และความสามารถในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของคุณในซอฟต์แวร์หากจำเป็น

ตรวจสอบรายละเอียด

End-clients

ผู้บริโภคที่ใช้แอปพลิเคชันเป็นครั้งคราวจะได้รับความพึงพอใจด้วยฟังก์ชันที่ใช้งานง่ายและความสามารถในการซื้อกรมธรรม์ออนไลน์

ตรวจสอบรายละเอียด

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือไม่

แจ้งเราเกี่ยวกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ เราจะค้นหาโซลูชันที่เหมาะสม