รับ e-book ฉบับใหม่ ฟรี !

Cloud and EDI

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อตัดสินใจใช้ EDI

ท่านจะได้รับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เติบโตได้ (scalable) ราคาเหมาะสม และเข้าถึงได้ง่ายกว่าระบบ on-premise รุ่นก่อนๆ 

เมื่อท่านเปลี่ยนกระบวนการจัดการเอกสารหลักให้เป็นระบบอัตโนมัติ

ประสิทธิภาพของธุรกิจย่อมพัฒนาขึ้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจลดลง

การปกป้องข้อมูลความลับจะมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น แม้ฟังดูเป็นไปได้ยาก

แต่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้จริง ความท้าทายเพียงอย่างเดียวอยู่ที่การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ให้ทันสมัย ซึ่งเป็นเรื่องไม่ยากเกินความสามารถ เพียงทราบขั้นตอนและวิธีการ ซึ่งอธิบายไว้ใน e-book เล่มใหม่ของเรา

 


 "เมื่อท่านปรับกระบวนการทางธุรกิจหลักเป็นอัตโนมัติ ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานจะเพิ่มขึ้น
พร้อมกับการปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทำให้บริษัทสามารถควบคุมการดําเนินงานภายใน
เพื่อสร้างผลกําไรอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวน"

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

EDI platform

คําตอบสําหรับคําถามที่พบบ่อย

  • เหตุใดระบบ EDI จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบริษัท
  • มีกระบวนการทางธุรกิจใดบ้างที่แพลตฟอร์ม EDI สามารถเปลี่ยนให้เป็นอัตโนมัติได้
  • 5 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการใช้งานระบบ EDI มีอะไรบ้าง
  • ความท้าทายหลักและประโยชน์ที่สำคัญของระบบ EDI ประกอบด้วยอะไรบ้าง
  • โซลูชันส์ของเรามีลักษณะอย่างไร

กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับเอกสารฟรี

ความยินยอมของคุณจากการร้องขอนี้อยู่ภายใต้กฏข้อบังคับการกระจายการสื่อสารเชิงพาณิชย์และการสื่อสารทางการตลาดทางตรงใดใดผ่านทางอีเมล์เพื่ออนุญาตให้ตัวแทนของกลุ่มบริษัทติดต่อคุณผ่านข้อความทางอีเมล์ ในกรณีนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกดำเนินการโดยกลุ่มบริษัทโคมาร์ชภายใต้ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฏหมาย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทภายใต้กลุ่มบริษัทโคมาร์ช

อ้างอิงจาก ความยินยอมในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกดำเนินการโดย กลุ่มบริษัท โคมาร์ช เพื่อส่งจดหมายข่าวถึงคุณ คุณสามารถยกเลิกการยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา แต่โปรดจำไว้ว่าสิ่งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผลข้อมูลตามการยินยอมก่อนการยกเลิก ความยินยอมของคุณในครั้งแรกถือว่าคุณได้ยอมรับแล้ว ภายใต้ข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยการให้ความยินยอมนี้คุณตกลงที่จะรับ จดหมายข่าวของเราผ่านทางอีเมล์ ซึ่งประกอบไปด้วยการสื่อสารเชิงพาณิชย์และการสื่อสารการตลาดทางตรงใดๆ ก็ตาม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดย กลุ่มบริษัท โคมาร์ช