Struktura akcjonariatu

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5 procent ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comarch SA według stanu na dzień 29 sierpnia 2014 r.

 • Janusz Filipiak posiada 2 669 315 akcji Comarch SA (32,85% w kapitale zakładowym Spółki), które uprawniają do 6 241 315 głosów na WZA Spółki (41,28%);
 • Elżbieta Filipiak posiada 846 000 akcji Comarch SA (10,41% w kapitale zakładowym Spółki), które uprawniają do 4 230 000 głosów na WZA Spółki (27,98%).

Kapitał zakładowy Comarch S.A. wynosi 8 125 590,00 PLN, którym odpowiada 15 119 190 głosów na Walnym Zgromadzeniu Comarch S.A. Składa się na niego:

 1. 864 800 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
 2. 75 200 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 3. 883 600 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,
 4. 56 400 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 5. 3 008 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 6. 1 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 7. 638 600 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
 8. 125 787 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
 9. 102 708 akcji zwykłych na okaziciela serii G3,
 10. 563 675 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
 11. 441 826 akcji zwykłych na okaziciela serii I2,
 12. 91 041 akcji zwykłych na okaziciela serii J2,
 13. 73 953 akcji zwykłych na okaziciela serii K3.

Wartość nominalna każdej akcji spółki wynosi 1 zł.

Inwestorzy - wybierz temat