Raporty roczne

Zapraszamy do zapoznania się z Raportami Rocznymi za lata 1999-2013:

Zamieszczonych poniżej raportów nie należy traktować jak informacji przekazywanych do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i do publicznej wiadomości w trybie przewidzianym w art 56. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dostępnych na: http://www.comarch.pl/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe

Raport Roczny 2013

Raport Roczny 2013

Raport Roczny 2012

Raport Roczny 2012

Raport Roczny 2011

Raport Roczny 2011

Raport Roczny 2010

Raport Roczny 2010

Raport Roczny 2009

Raport Roczny 2009

Raport Roczny 2008

Raport Roczny 2008

Raport Roczny 2007

Raport Roczny 2007

Raport Roczny 2006

Raport Roczny 2006

Raport Roczny 2005

Raport Roczny 2005

Raport Roczny 2004

Raport Roczny 2004

Raport Roczny 2003

Raport Roczny 2003

Raport Roczny 2002

Raport Roczny 2002

Raport Roczny 2001

Raport Roczny 2001

Raport Roczny 2000

Raport Roczny 2000

Raport Roczny 1999

Raport Roczny 1999

Inwestorzy - wybierz temat