Raporty okresowe

List prezesa zarządu

Szanowni Akcjonariusze,

W imieniu zarządu Comarch S.A. mam przyjemność przekazać Państwu kolejne sprawozdanie z działalności Grupy Comarch. Rok 2013 miał dla nas wymiar symboliczny, gdyż obchodziliśmy jubileusz 20-lecia funkcjonowania Comarch. Historia rozwoju przedsiębiorstwa „od zera” do globalnej firmy IT, eksportującej myśl techniczną polskich inżynierów oraz polski kapitał do wielu krajów świata, jest jednym z najbardziej budujących sukcesów polskiej przedsiębiorczości. Był to bardzo dobry rok także pod względem wyników finansowych osiągniętych przez Grupę. Przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 939 mln zł, zysk operacyjny Grupy wyniósł w 2013 roku 34,4 mln zł, natomiast zysk netto przypadający na akcjonariuszy 25,1 mln zł. Rentowność netto sprzedaży netto wyniosła 2,7%.

W minionym roku Grupa z sukcesem kontynuowała konsekwentnie realizowaną od wielu lat strategię wzrostu opartą na własnych produktach i rozwoju działalności zagranicznej. Dzięki szerokiej palecie nowoczesnych produktów informatycznych oraz wysokiej jakości usług marka Comarch jest dobrze rozpoznawana w kraju oraz na rynkach międzynarodowych. W 2013 roku dynamicznie rozwijały się zagraniczne spółki zależne Grupy Comarch, zwłaszcza te działające na terenie Europy Zachodniej oraz Ameryki Północnej. W związku z pozyskaniem nowych kontraktów na rynku Ameryki Południowej powstała nowa spółka zależna Comarch Chile SpA w Santiago w Chile. Na rynku krajowym Grupa Comarch jest jednym z największych przedsiębiorstw z branży IT i realizuje dużą ilość projektów informatycznych we wszystkich sektorach gospodarki. 

W celu umocnienia pozycji rynkowej Comarch jako globalnego dostawcy produktów i usług IT oraz zapewnienia możliwości długoterminowego rozwoju, Grupa prowadzi stały rozwój nowych i udoskonalanie istniejących produktów. Nakłady na prace badawcze przekroczyły 11% przychodów ze sprzedaży, Grupa przeznaczyła na nie zarówno środki własne, jak i aktywnie pozyskiwała fundusze europejskie. W 2013 roku szczególne znaczenie miały prace R&D związane z rozwojem rozwiązań IT świadczonych w modelu usługowym (cloud computing), jak również z rozwojem innowacyjnych rozwiązań informatycznych dla medycyny. Kontynuacja prac R&D w obszarze medycyny pozostaje strategicznym celem Grupy na kolejne lata, w przyszłości sektor medyczny powinien stać się jednym z głównych odbiorców produktów i usług Comarch, co zapewni dalsze zwiększenie dywersyfikacji działalności Grupy. Grupa inwestuje nie tylko w najnowsze technologie, ale także w kapitał ludzki. W ciągu 2013 roku Grupa zwiększyła stan zatrudnienia o 463 pracowników, głównie inżynierów informatyki – pozyskiwanie wysokiej jakości pracowników jest kluczowym elementem dla realizacji coraz większej liczby coraz bardziej złożonych projektów informatycznych prowadzonych przez przedsiębiorstwo.

Grupa Comarch oddała w minionym roku do użytkowania budynek biurowy oraz data center w Dreźnie. Dzięki powstaniu infrastruktury w Dreźnie Grupa ma możliwość oferowania na rynkach obszaru DACH szerokiej palety rozwiązań IT w modelu cloud computing, zwłaszcza w obszarze systemów finansowych, ERP i ECM. W 2013 roku została rozpoczęta budowa kolejnego data center oraz budynku produkcyjno-biurowego (SSE6) na terenie krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Celem przeprowadzenia tej inwestycji jest zapewnienie komfortowych miejsc pracy dla nowych pracowników oraz wysokiej jakości infrastruktury technicznej, pozwalającej na sprawną realizację wykonywanych przez Comarch kontraktów. 

Zarząd Comarch S.A. dokłada starań, aby zapewnić stabilny wzrost skali działania Grupy Comarch przy jednoczesnym zachowaniu jej rentowności. Wysoki poziom innowacyjności, dbałość o satysfakcję  klientów, inwestycje w nowe produkty oraz stały wzrost efektywności działania pozwalają z optymizmem patrzeć na dalszy rozwój działalności Grupy Comarch.

 

Profesor Janusz Filipiak

Prezes Zarządu

Comarch S.A.

Inwestorzy - wybierz temat