Ład korporacyjny

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku

Informacja na temat programu motywacyjnego na lata 2011-2013 oraz 2014-2016

Informacja na temat powiązań członków Rady Nadzorczej Comarch S.A. z akcjonariuszami posiadającymi nie mniej niż 5% głosów na WZA Comarch S.A.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i ocena sytuacji Comarch S.A. w 2013 roku

Informacja w sprawie zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Regulamin Rady Nadzorczej Comarch S.A.

Regulamin Zarządu Comarch S.A.

Statut Spółki Comarch S.A.

Inwestorzy - wybierz temat